Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Overskudd av energi!

3 studenter fra HiST, Ingeniør for Fornybar Energi, presenterte torsdag 28.5.2015 sin Bacheloroppgave på ”Selvstendig energinett ved Nognillosen hyttefelt”.

Statskog har regulert inn et hyttefelt på Nognilosen ved Samsjøen i Midtre-Gauldal Kommune. En idyllisk plassering for fjellhytter, men langt fra infrastruktur som vann og strøm. I samarbeid med klyngene Smart Water Cluster og Smart Grid Services Cluster ble det sett på muligheten for å være selvforsynt med egenprodusert strøm fra sol og vind gjennom hele året og i alle sesonger.

Ved presentasjon av oppgaven var representanter fra Statskog,
Smart Water Cluster og Smart Grid Services representert.
Fra venstre: Nils Aal fra Statskog, Vegard Saur fra Smart Water, Vibeke Brevik student,
Tania Bracci som var veileder på HiST og studentene Marit Vastveit og Milena Gundersen.

Foto: Ivar Blikø, Smart Grid Services Cluster

Studentene har gjennom sin oppgave sett på de aktuelle vær og klimaparametre for området, innhentet statistisk materiale på energiforbruk, og evaluert en rekke teknologier innen solcelle, vind, hydrogen, batteriteknologi og brenselceller med tanke på et selvstendig energinett.

Konklusjonen er ganske klar. Med solceller på det meste av takene, og vindmølle vil man kunne produsere mer energi enn det som vil være behovet for de 15 hytter som er planlagt. Det finnes også lagringsteknologier og andre fornybarteknologier (biogassgeneratorer for spisslaster), som kan håndtere dette med avvik i tidspunkt for produksjon og forbruk. Utvikling i prisnivå skjer også fort. Bare i løpet av prosjektet er priser på batteri halvert.

Prosjektoppgaven på nesten 100 sider kan bli en god ”lærebok” for både bedrifter og personer med interesse for å se på det siste innen fornybarteknologier. Det er også utført et grundig arbeid på datainnsamling, statistikk og analyser. Bedrifter i klyngene har vært viktige informanter og veileder på HiST var Tania Bracchi.

De som er interessert kan henvende seg til Ivar Blikø, ivar.blikosmartgridservices.no , for å få tilsendt rapporten. Den vil bli offentlig tilgjengelig etter sensuren i midten av juni.

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider