Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Fortsatt høyt aktivitetsnivå i klyngen

Utdrag fra siste ukes aktivitetslogg;

• Enovas ordninger blir mer og mer aktuell for bedriftene i klyngen - Søknader med brutto ramme 20 millioner levert siste uke

• Flere av klyngens medlemmer ser også opp mot velferdsteknologi i forbindelse med instrumenterte bygninger – En EU prosjektsøknad levert med ramme på knapt 10 millioner

• Søknadsfrister for Interreg er offentliggjort – Flere initiativ påstartet

• Interesse rundt termisk energi / solfangere er økende – Flere henvendelser fra bedrifter har kommet denne uken

• Forespørsel fra medlemsbedrift som ønsker å starte med salg mot markedet i Estland

• SINTEF har forespurt på bedrift som kan produsere og montere styringskomponenter – Forespørsel formidlet til aktuelle bedrifter i klyngen

• Oppdrettsfirma har gjort henvendelse vedrørende solcelleanlegg for settefisk – Forespørsel videreformidlet til aktuell bedrift

• Til offgrid prosjekt har vi forespørsler ute på biogassgeneratorer – Forespurt hos medlemsbedrifter og potensielle bedrifter i Tyskland

• Har avsluttet prosjektforespørsel vedørende Interreg nordsjøprogrammet (Solcelleparker) – Finansieringsbetingelser til Norske virksomheter vurderes til å være for dårlig

• Forespørsel på innovasjonsworkshop for en stor nasjonal logistikkbedrift besvart – Gjennomføres primo september

• Det jobbes med et stort forskningsprosjektsinitiativ rundt off grid boligfelt

• Hurdal økolandsby – Forespørsel om innovasjonsworkshop

 

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider