Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

2-0 til Steinkjer i Eliteserien for Forskning

Begge FME-søknadene (Forskningssenter for miljøvennlig energi) vi er med på fikk tilsagn fra Forskningsrådet:

http://www.sintef.no/siste-nytt/verktoy-som-virker-norge-setter-fart-pa-det-gronne/

De er disse to FME-sentrene klyngen er med på:

  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/ZEN (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)
  • Centre for intelligent electricity distribution/CINELDI (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)

På Smarte Nett (SINTEF ENERGI): CINELDI ( www.CINELDI.no ) er NTE / SGSC som partner, på Smart Cities/ZEN er og Naboskapsløsninger for energi (NTNU Byggforsk) er NTE, Steinkjer kommune og SGSC partnere. Begge prosjektene har en ramme på 200 mill hvert i direkte støtte og de skal gå over 8 år.

I ZEN er det skrevet inn en Pilot på framtidens byggefelt som skal planlegges å bygges i Steinkjer i løpet av prosjektet (New energy infrastructure (smart grid) to support neighborhood system thinking regarding energy and environmental impact). Klyngen skrevet inn som potensiell leverandør til de 7 nasjonale pilotene, samt partner på gjennomføring av pilot i Steinkjer.

På CINELDI er SGSC skrevet inn som teknologileverandør / kommersialiseringspartner

I forrige uke ble det også klart at INTERREG prosjektet VälTel også får støtte. Flere av bedriftene i klyngen har posisjonert seg for Velferdsteknologi i forbindelse med Instrumenterte hus og deltar i prosjektet. Det har en ramme på 23 mill i støtte gjennom EU-midler. Helse Nord-Trøndelag er kontraktspartner på norsk side, og prosjektet er et samarbeid mellom Trøndelagsfylkene og Region Jämtland – Härjedalen.

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider