Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Studietur til Tyskland - Energiewende 2.0

12.-14. november 2018 arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer en faglig studietur med temaet Energiewende 2.0: smarte nett, lagring og desentral energiproduksjon.

 

Turen går til Stuttgart og Karlsruhe og målet er å gi deltakerne en innføring i status for Tysklands Energiewende. I Tyskland jobbes det for tiden mye med å utvikle et mer fleksibelt energisystem, der forskjellige løsninger som desentral energiproduksjon, smarte nett og energilagring kan bidra til å fordrive ytterligere mengder fossil energi fra energiproduksjonen og avlaste det nasjonale strømnettet. Det blir lagt opp til besøk både hos forskningsaktører, bransjeorganisasjoner og produsenter, og det legges vekt på utveksling av erfaringer mellom landene.

 

Målgruppen for reisen er norske energiprodusenter, forskningsinstitusjoner, offentlige aktører, samt interesse- og bransjeorganisasjoner.

 

Programmet vil blant annet rette fokus mot følgende temaer:

 

  • Hva er status for Energiewende og hvilke utfordringer må løses for å nå Tysklands langsiktige klimamål?
  • Hvilke løsninger blir viktige om Tyskland skal få et mer fleksibelt energisystem som både opprettholder energisikkerheten og er fornybare?

 

Et foreløpig program finner dere her.

 

Deltakeravgift per person er 10.500,- NOK eks. mva og dekker programdeltagelse, 2 overnattinger på et sentralt hotell i Stuttgart inkl. frokost, lunsj alle dager, transport i forbindelse med programpunktene, samt en tysk- / norskspråklig reiseleder fra Norsk-Tysk Handelskammer. Fly t/r Stuttgart, samt kostnader for middagene i løpet av reisen, kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte deltaker.

 

Påmeldte deltakere får beskjed når minste antall deltakere er nådd (15).

 

Følg denne linken for nærmere informasjon og påmelding. Påmeldingsfrist er 8. oktober.

 
 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider