Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 
Første Stikk til Fosenkraft og EV-Power - Klyngesamarbeid lønner seg!
 

Salget av elektriske biler har nådd nye høyder. I årets elleve første måneder er det solgt 1771 El-biler i Norge. Bransjen regner med at vi nærmer oss 2.000 nye El-biler ved slutten av 2011. Dette vil medføre et behov for kunnskap om ladekonsepter samt infrastruktur for ladning.

Tidligere i år startet NTE EV-Power; et nytt selskap som skal selge tilgang til både normallading og hurtiglading i Midt-Norge. FosenKraft ser at det er en økende etterspørsel etter ladning av El-biler, og de ser det som helt naturlig å bidra til ny og moderne infrastruktur for ladning på Fosen. De ønsker derfor å sette opp et pilotanlegg på Brekstad, både for å kunne tilby ladning, men også for selv å høste erfaring med slike systemer i det elektriske nettet. En hurtigladestasjon vil trekke 50 kW fra strømnettet over en kortere periode, og til sammenligning bruker en normal enebolig mellom 2 og 8 kW. På sikt vil det komme mange hurtigladingsstasjoner, og det vil nok bli et behov for styring av disse slik at ikke alle slår inn samtidig og overbelaster nettet.

«Prosjektet Knutepunkts-ladning er basert på å tilby hurtigladning og normalladning i tettstedet Brekstad» står det i søknaden til Transnova. Videre står det «Her er det kommunikasjonsknutepunkt med hurtigbåtanløp, ferge og flyplass. Mye ligger til rette for en ladestasjon på Brekstad; og gunstige samarbeid med andre aktører slik som fem flåte-eiere gir grunnlag for investering og drift av ladekonseptet». Arenaprosjektet har bidratt med søknadsutvikling og støtten fra Transnova har vært avgjørende for beslutningen om å bygge ladestasjonen.

Samarbeidet mellom Fosenkraft og EV-Power, begge medlemmer i Arena Smart Grid Services Cluster(se faktaboks), har vært viktig for å få til denne satsningen. Arena Smart Grid Services Cluster er en bedriftsklynge som arbeider med smarte strømløsninger. Fosenkraft vil stå for prosjektering og installeringen av systemet, mens EV-Power vil ta for seg driften og betalingsmekanismene. Installasjonen vil være i drift våren 2012, og gjennom uttesting og ulike forskningsaktiviteter skal man høste erfaring både fra brukere og fra drift av strømnettet. Dette blir viktig kunnskap ved senere utvikling av det vi kaller Smart Grid, eller intelligente strømnett.

”Dette er ett av de første prosjektene som blir realisert basert på Arenaprosjektet som startet 1. november i år. Det er ca. 30 medlemmer i Arenaprosjektet, og det er flere andre prosjekter under oppseiling”, sier Ivar Blikø. Kombinasjonen av behovet for oppgradering av infrastruktur innen energinett, ny energikilder som vindkraft og ny teknologi som Internett bidrar til et stort potensial for nye produkter og tjenester. Bedriftene i Arenaprosjektet samarbeider om og både se nye muligheter, dele og utvikle ny kunnskap, samt løfte i lag for å få fram nye forretningsmuligheter.

 

EV-Power:

  • Er den første kommersielle aktøren innenfor ladning av elektriske kjøretøy i Norge.
  • Datterselskap av NTE
  • Ønsker å sikre at alle som kjører el-bil og ladbare hybridbiler har tilgang til nettverk av laestasjoner som sikrer mobilitet, i første omgang i Midt-Norge.

 FosenKraft:

  • Eid av kommunene Ørland, Bjugn og Rissa. Kontoret er lokalisert i Botngård i Bjugn.
  • Hovedvirksomheten ligger innenfor tradisjonell el-verks-virksomhet med nettdrift. kraftomsetning og kraftproduksjon.
  • Selskapet har også etablert seg som leverandør av tele- og datatjenester, samt fjernvarme.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider