Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

 

Arena Smart Grid Services deltar i EU prosjektet DeVID og rapporten Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett er nå klar, den kan du nå laste ned og lese.

Denne rapporten presenterer resultaten fra en scenariostudie gjennomført høsten 2012 som en del av DeVID prosjektet. Det ble laget fire scenarioer som besrkiver mulige fremtidsbilder for anvendelse og utbredelse av SmartGrids- teknoloiger i fremtidens distribusjonsnett mot 2030. Scenarioene dannet grunlag for identifisering av muligheter og utfordringer knytte til SmartGrid for ulike aktører. Viktigst for det videre arbeidet i DeVID prosjektet er anbefalingene som ble identifisert med bakgrunn i scenarioene.

I kapittel 1 er scenarioprosessen kort beskrevet, etterfulgt av en opplisting av aktuelle drivkrefter for SmartGrid i kapittel 2- Ordlista er ment som hjelp for lesning av hovedscenarioene. Hovedscenarioene finnes i kapitlle 3, mens muligheter, utfordringer og anbefalinger basert på analyse av scenarioene er gitt i kapitlle 4 og 5. Refaranser finnes i kapittel 6. I vedlegg er det gitt oversikt over deltakerne i scanrioprosessen og miniscenarioene som ble laget.  

Last ned hele rapporten her

 

 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider