Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Utlysninger Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge har kommet med 7 utlysninger med søknadsfrister 2. oktober eller 16. oktober. Vi fremhever tre av disse som mest aktuell.

• Fornybar energi og miljøteknologi: Regionale bedriftsprosjekter. 4 mill. kroner

• Kvalifiseringsstøtte næringsrettede områder. 7 mill. kroner

• Ny teknologi og tjenester innenfor vann- og avløpssektoren

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-midtnorge/Utlysning/RFFMIDT/1253960376462/p1253953730477?visAktive=true

 

Utlysninger fra Regionalt Forskningsfond Midt Norge 2013.

 

Da ligger alle utlysninger fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge for 2013 på våre nettsider. I tillegg til våre egne utlysninger er det også publiserte to fellesutlysninger med andre fond. (Bioteknologi og Vann&Avløp).

• Innovasjon i offentlig sektor. Kvalifiseringsstøtte og Regionale offentlige prosjekter. 9 mill. kroner

• Brukerstyrt regional innovasjonsarena (BRIA) – Kvalifiseringsstøtte. 5 mill. kroner

• Maritim sektor - Regionale bedriftsprosjekter. 5 mill. kroner

• Fornybar energi og miljøteknologi: Regionale bedriftsprosjekter. 4 mill. kroner

• Kvalifiseringsstøtte næringsrettede områder. 7 mill. kroner (marin sektor, maritim sektor, Fornybar energi- og miljøteknologi, olje og gass og Verdikjede mat blå/grønn)

• Ny teknologi og tjenester innenfor vann- og avløpssektoren - Regionale bedriftsprosjekter og Regionale offentlige prosjekter. 17.5 mill. kroner

• Blå-grønn bioteknologi - regionale bedriftsprosjekter – fellesutlysning. 12.5 mill. kroner

Nærmere informasjon om utlysningene finner dere på nettsiden:

 http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-midtnorge/Utlysning/RFFMIDT/1253960376462/p1253953730477?visAktive=true

Vi håper på god respons fra klynger, bedrifter, FoU-miljø og offentlig sektor på utlysningen. På våre utlysninger i 2012 var det mange gode søknader fra Trøndelag, hvor flere fikk støtte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

 

Linda Bye
Fungerende sekretariatsleder

Tlf 908 42 954
linda.byestfk.no

Arild Egge
spesialrådgiver NTFK

tlf 997 36 157
arild.eggentfk.no

Lars Andre Dahle
Regional representant NFR

tlf 918 12 025
ladforskningsradet.no  

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider