Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

135 millioner til klimaomstilling

Stort program for klima (KLIMAFORSK) legger nå ut sin første store utlysning. Klimaomstilling i samfunnet er det overordnede temaet. Søknadsfrist: 16. oktober.

Det er første gang Forskningsrådet har klimaomstilling i samfunnet som tema for en utlysning, og rammen er på 135 millioner kroner.

– Klimaomstilling er et begrep som favner bredt. I utlysningen har vi satt opp flere punkter: Klimaomstilling som samfunnsfenomen, utslippsreduksjoner og tilpasninger til klimaendringer. I tillegg er det en bredde i fagdisipliner i utlysningen. Behovet for klimakunnskap spenner på tvers av fagsektorer og temaområder, noe utlysningen også tar høyde for, forteller Gørill Kristiansen, programkoordinator for KLIMAFORSK.

Utlysningen gir muligheter for mange ulike innfalsvinkler som;

- Samarbeid mellom ulike aktører, slik at kunnskapen som forskningen gir faktisk også tas i bruk
- 15 millioner kroner er øremerket søknadstypen «Kompetanseprosjekter i næringslivet (KPN)», der altså næringslivet skal trekkes inn.
- «Folkets klimaforskning». Midlene er satt av til prosjekter der problemstillingene er definert og prioritert av allmennheten.
- Prosjekter for anvendt forskning til å involvere dem som vil få bruk for kunnskapen

For å stimulere til mange gode og relevante søknader til utlysningen, inviterer Forskningsrådet til informasjonsmøte 27. august i Oslo

Les mer her

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider