Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

e-Gotham, et smartere system for styring av energi i strømnettet

Hovedmålet med prosjektet e-GOTHAM er å utvikle og demonstrere en ny styringsmodell for energi basert på et Microgrid konsept. En skal da oppnå:

  • Effektiv integrering av fornybare energikilder (vind, sol, varme).
  • Effektivisere administrasjon ved dynamisk å koble tilbud og etterspørsel.
  • Styringsløsninger som reduserer karbonutslipp ved å prioritere energi fra grønne kilder.
  • Heve bevissthet om energiforbruk ved å utvikle overvåkingsprodukter og tjenester.
  • Stimulere til utvikling av et ledende markedet for energieffektive teknologier med nye forretningsmodeller.

Løsningene skal nå testes ut blant annet i Demo Steinkjer

 

Deltakere: 17 bedrifter fra Norge, Spania, Italia, Finland og Estland.

Fra Norge og Arena Smartgrid Services deltar NTE, Smartgrid Norway AS, SINTEF og NTNU.

Prosjektstart: 2012

Prosjektslutt: 2. kvartal 2015

Linker:  

Prosjektets WEB-side: http://www.e-gotham.eu/

Nyhetsoppslag i Trønderavisa ved oppstart av prosjektet finner du her

 

Konseptet i e-Gotham går ut på er å dele strømnettet i mindre lokale kraftnett (Microgrid) med forbedrede kommunikasjonsløsninger, spesielt mellom produsenter og forbrukere. En slik strategi for styring vil gi muligheter for raskere kontroll i mikrogridet, og forbedret koordinering mot hele strømnettet.

e-GOTHAM definerer et Microgrid som et system bestående av følgende fysiske kjerneelementer: distribuert produksjon, forbrukselementer, lagringskomponenter, en Microgrid hovedkontroller, lokale kontrollere og koblingspunkt til hovednett.

e-GOTHAM tar sikte på å utvikle et smartere Microgrid. Prosjektet utvikler kommunikasjonsløsninger, felles informasjonsmodell, databaser og algoritmer som gjennom dataprogrammer koordinerer kontrollsystemet i 2 nivå: en sentral kontroller og flere lokale kontrollerne.

e-GOTHAM Microgrid skal være et smart, fleksibelt og skalerbart Microgrid konsept. Arkitekturmodell og informasjonssystemet er åpne for å tillate tredjeparts utviklere etableringen av ad-hoc enheter (maskinvare) og programmer for ulike sektorer. Det etableres 3 testområder. I Steinkjer hvor løsningen prøves ut i boligområde, i Italia på et industriområde og i Finland i offentlige bygninger.

 

 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider