Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

Internasjonalisering og markedsreplikering

Internasjonale FoU-prosjekter som Arena for å bygge kommersielle nettverk

Klyngenledelsen og medlemsbedriftene jobber aktivt med internasjonalisering på flere plan. Vi har blant annet bygget opp en meget anvendelig kompetanse innen både Norway Grants og EUs nye rammeprogram Horizon 2020. Prosjektet er en katalysator for utvikling av internasjonale FoUI-prosjekter som søker finansiering under bl.a. nevnte programmer.

Gjennom søknadsprosessen og gjennomføring av prosjektene bygger både klyngeledelsen og bedriftene meget verdifulle nettverk som også gir kommersielle innganger / muligheter i de landene som har med deltakerbedrifter i prosjektene.

 

 

Forespørsler om pilotanlegg i framvoksende markeder

Gjennom aktiv deling av bedriftenes internasjonale nettverk har klyngen fått flere forespørsler om systemleveranser innen Off grid og Microgrid i land som Sør-Afrika, Kina, og nå sist Myanmar. Klyngeledelsen arbeider aktivt med å koble sammen aktuelle bedrifter som kan danne profesjonelle konsortier/bedriftsnettverk som kan svare på disse forespørslene / gi tilbud og levere komplette systemløsninger med prosjektering, tilbud, leveranse/installasjon, opplæring og drift og vedlikehold.

 

Branding og markedsføring av klyngen

Klyngeledelsen bidrar aktivt som vertskap og fasilitator ved internasjonale besøk til vår region samt ved å representere klyngefelleskapet på bedriftsbesøk, konferanser og klyngebesøk til aktuelle miljø i utlandet. Vi har bygget opp gode relasjoner bl.a. til Estlandske og Spanske klynger og næringsmiljø for å nevne noen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider