Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Medlemstjenester og medlemsskap

Medlemstjenester og betaling

Medlemsavgiften er en engangsavgift man betaler når man melder seg inn. Den er på kr. 1000. I tillegg er det en årlig serviceavgift som varierer med virksomhetens størrelse og avtalt aktivitet. Medlemsavgiften og den årlig serviceavgift gir medlem rett til deltakelse på fellesarrangementer og tilgang på bruk av tjenester fra prosjektledelsen.

Typer medlemsskap

Partner: Dette er våre fremste støttespillere blant medlemmene. Disse betaler en indivuell avtalt serviceavgift basert avtalt omfang/engasjement nedfelt i en egen partneravtale.

Medlem: Vanlig medlem som betaler en serviceavgift på 2-6 tusen kroner basert på størrelse.

Interessent/prøvemedlemskap: Aktører som har en interesse i klyngen, men er usikker på om man skal bli fullverdig medlem. Å være interessent er gratis. Man får invitasjoner / informasjon om workshoper og andre tiltak, men for å delta på arrangementer og benytte seg av tjenestene må man betale kostpris eller bli medlem. Du kan være prøvemedlem i maks 1 år.

 

Medlemstjenester

Serviceavgiften gir medlem rett til deltakelse på fellesarrangementer + inntil 5 timer direkte bruk av tjenester fra prosjektledelsen. Ut over de 5 timene inkludert i serviceavgiften faktureres tjenester pr time eller etter avtale.  Eksempler på slike tjenester er:

Kategorier av tjenester

Eksempler på tjenester

Anskaffelse av tredjeparts finansiering for prosjekter (offentlige midler)

 • Akkvisisjon av FoU og ikke- FoU-prosjekter på vegne av klyngens medlemmer
 • Distribusjon av informasjon om finansieringsløsninger -og programmer

Teknologiutvikling i fellesskap, technology transfer og FoU prosjekter

 • Organisering av arbeidsgrupper og prosjektutvikling
 • Styring av prosjekter på vegne av klyngens medlemmer
 • Juridisk rådgivning, f.eks på IPR og konsortieavtaler / samarbeidsavtaler på FoU-prosjekter

Intern nettverking blant klyngens medlemmer

 • Jevnlige møter, sammenkomster, tematiske hendelser / workshops for klyngens medlemmer
 • Interne nyhetsbrev, databaser etc.

Utvikling av menneskelige ressurser

 • Deltakelse i utvikling og implementering av yrkesfagopplæring rettet mot smart grid eller kurs og studier sammen med eksterne partnere som videregående skoler, universiteter og høyskoler
 • Fagkurs for klyngens medlemmer
 • Rekruttering av ansatte på vegne av klyngen medlemmer i samarbeid med partnere som Jobbint, etc

Utvikling av entreprenørskap

 • Rådgivning og coaching både direkte, men også i samarbeid med Steinkjer Næringsselskap og Kunnskapsparken i NT
 • Bistand til anskaffelse av finansiering ( f.eks venture- kapital , banker, offentlige midler ) på vegne av av entreprenører / grundere

Matchmaking og nettverking med eksterne partnere / markedsføring av
klyngens beliggenhet (verdier knyttet til beliggenhet)

 • Informasjonsmateriale , nettside , pressemeldinger, publikasjoner på Norsk og engelsk
 • Presentasjon av klyngen og dens medlemmer på messer og konferanser
 • Events / workshops for å presentere klyngen
 • Matchmaking / partnering events

Internasjonalisering av klyngen

 • Presentasjon av klyngen og dens medlemmer på messer og konferanser
 • nettverksbygging, bedriftsbesøk / studieturer på vegne av klyngen og arrangør for klyngen
 • Samarbeid med eksport-promoteringsaktører (f.eks. Trøndelags EU-kontor, Innovasjon Norges utekontorer etc)

Ta kontakt for å bli medlem: postsmartgridservices.no  

 

 
 
         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider