Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

En stille revolusjon innen energiforsyning

 

Smart Grid Services Cluster er en Midt-Norsk næringsklynge med virksomheter som samarbeider om utvikling, testing, demonstrasjon og kommersialisering av nye og smarte løsninger innenfor energisektoren.

Verdens energiforbruk forventes å øke med 55 % fram til 2030. Samtidig er det politiske beslutninger i EU om 20 % økt energieffektivisering og 20 % reduksjon i CO2-utslipp,samt at 20 % av energiproduksjonen skal komme fra fornybar energi. Dette krever store innvesteringer i fornyelse og smarte løsninger innen energisektoren og skaper stort potensial for nye forretningsmuligheter.

Bedriftene i klyngen omfatter høyteknologibedrifter som leverer kraftelektronikk, nettstasjoner og kommunikasjonsløsninger direkte anvendbart for Smart Grid, samt leverandører av smarthusløsninger, mikro vind – og solkraftanlegg, eLæring, industridesign, en husfabrikk og ulike typer IT-bedrifter.

Klyngen i tall:

50 aktive medlemmer, herav:

38 bedrifter

3 forskningsinstitusjoner

3 universiteter / Høyskoler

2 Opplæringsbedrifter

6 offentlige virksomheter

+ 56 bedrifter og virksomheter som er "prøvemedlemmer"

Prosjekter:

Klyngen samarbeider om utvikling og gjennomføring av store og små prosjekter innen, kunnskapsutvikling, produktutviking, systemleveranser, demonstrasjons og testprosjekter, internasjonalisering og mangfold. Prosjektet har bidratt vesentlig til at over 100 ideer er blitt utviklet og evaluert. Over 50 av disse har fått finansiering.

 

Organisering:

Klyngeutviklingsprosjektet ledes av et team på 3, personer. Ivar Blikø, Gunnar Vist og Stig Ørnvall.

Styret består av:

Stig Ørnvall, styrets leder

Rune Evjen, styremedlem

Ulf Roar Aakenes, styremedlem

Aasmund Holand, styremedlem


 

 

Les om medlemskap under menyvalg Medlem | Medlemskap og tjenester

 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider