Tilbake

Smart Grid som konsept er ganske nytt. Det er ikke en egen bransje, men nok en tradisjonell bransje som nå står i ferd med å bli revolusjonert ved hjelp av IT og internettteknologi. Det er stort behov for kunnskapsutvikling både hos teknologileverandører, kraft- og dsitribusjonsselskaper og sluttbrukere. Gjennom stor fellesinnsats utvikler klyngens bedrifter seg gjennom både teknologiutvikling, utvikling av nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Arena Smart Grid Services har siden starten i 2011 bidratt til å utvikle over 120 ulike prosjektinitiativ sammen med bedriftene i klyngen. Du vil snart finne flere konkrete eksempler på prosjekter som nå pågår eller er gjennomført nedenfor.