Tilbake

Det er bygget opp en betydelig og verdifull infrastruktur og kompetanse rundt fasilitering av demo-prosjekter som er representert ved «Demo Norge for Smartgrids». Arena Smart Grid Services sine medlemsbedrifter har hele tiden framholdt hvor viktig demoene er for deres mulighet til Innovasjon. Gjennom våre samarbeidspartnere The Norwegian Smart Grid Centre og Demo Steinkjer har vår medlemmer tilgang på "Demo Norge for Smartgrids" –en næringsnær, teknisk infrastruktur for innovasjon.

Arenaprosjektets rolle innen Demo og testfasiliteter kan oppsummeres slik:

  1. Bidrar til å bygge opp et økosystem av bedrifter, næringsaktører og FoU miljøer rundt den regionale plattformen representert ved Demo Steinkjer.
  2. Er en katalysator for at bedriftsmedlemmene i ASGS – innenfor tre prioriterte segmenter som beskrives markedsstrategiske føringer for klyngen- tar steget og utnytter muligheter gjennom fire andre demoanlegg i Norge, som har en litt annen profil enn Demo Steinkjer
  3. Utvikler koblingene mot den nasjonale smartgridlaben som fikk vel 30 millioner av Forskningsrådet høsten 2013 og som nå er under bygging ved NTNU og SINTEF -- en lab som kommer til å være i internasjonal klasse.

Flere av våre medlemsbedrifter har pågående testprosjekter både i Demo Steinkjer og andre demoområder.

 

Link til Demo Steinkjer: www.demosteinkjer.no

Link til The Norwegian Smart Grid Centre: www.smartgrids.no