Tilbake

 Presentasjoner fra Smart Grid Seminar 09.04.2015:

 

Rolf Pedersen, Aidon: Aidon Norge – Test og demonstrasjon som en del av suksessoppskriften 

Ove Grande, SINTEF: Erfaringer fra et stort demonstrasjonsprosjekt på Bornholm, Ecogrid

Håvard Valøen, NTE: Testing av kommunikasjonsteknologier i Demo Steinkjer, hva har vi lært og hva betyr det for arbeidet med AMS

Henrik Kirkeby, SINTEF Energi: AMS og nettnytte, hvor ligger det størst nettnytte og hvordan prioritere innsatsen i arbeidet med nettnytte? Resultater og erfaringer fra forskningsprosjektet DeVID

Rikke Stoud Platou: Innovasjon og omstilling i kraftbransjen. Kan vi se inn i fremtiden?

Ståle Gullbrekken, NTE: «Demo Steinkjer – først ut i skya» –Resultater og erfaringer fra arbeid med skytjenester og CIM integrasjoner

Ivar Blikø, Smart Grid Services Cluster: Off-grid Nognilosen

Bjørn Helseth, Wenas AS: Vertikale Vindmøller

Knut Hovland Bioconsult: Nye løsninger for solvarme

Karstein Lomundal, Orkla Elektronikk: Bygningsintegrerte solceller

Gunnar Vist, Smart Grid Services: Erfaringer med Norway Grant prosjekt: Electronic Energy Manager

Ulf Roar Aakernes, Enoco AS: Instrumenterte Hus

Bernt Bremdal, Abonnert effekt som insentiv for brukerstyrt fleksibilitet