Tilbake

     
Emne Sted Dato

Workshop med NCE Smart Energy Markets, Halden

Hankø 13.-14. 04.2011
Møte i Styringsgruppe, Smart Grid Services TFoU, Steinkjer 26.04.2011
Green Cars, EU-initiativer 7. rammeprogram Oslo, NHO 07.04.2011
Møte med Smart Water Communities Cluster (Arena Vann), prosjektsamarbeid SINTEF, Trondheim 12.04.2011
Møte med NCE Instrumenteringsklyngen Pir-sentret, Trondheim 12.04.2011
Møte i styringsgruppa NTE, Steinkjer 26.04.2011
Møte med Trøndelags Europakontor. Smart Grid muligheter og EU. Kontakter, aktiviteter, konferanser. Innovasjon Norge, Steinkjer 27.04.2011
Møte med Steinkjer, kommune, Smart Water Community, Pluss hus og SG muligheter Steinkjer Rådhus 27.04.2011
Møte med Kunnskapsparken NT. Muligheter, aktiviteter Smart Grid
Steinkjer 28.04.2011 
Smart Grid Dag på Steinkjer, ca 40 deltakere NTE 03.05.2011
Smart Grid Services Cluster, forening stiftet NTE 03.05.2011 
Presentasjon av Smart Grid-klyngen på inkubatorsamling hos Kunnskapsparken Nord-Trøndelag KPNT, Steinkjer 19.05.2011