Tilbake


Hei alle medlemmer og interessenter.

Vi planlegger en større profileringskampanje av klyngen vår. Et av profileringstiltakene er en større sak i næringslivsmagasinet Næring i Midt-Norge. Vi håper dere vil være med og bidra til å vise både klyngens bredde og hvordan samarbeidet på forskning, utvikling og innovasjon bidrar til å løfte dere som enkeltbedrifter og klyngen som helhet. For mer informasjon kan dere lese vedlagte epost og eksempler fra fra Tom Buljo, redaktør i Næring i Midt-Norge.

 

Vennlig hilsen

Ivar Blikø og Gunnar Vist

 


Email: post@smartgridservices.no 
Web: www.smartgridservice.no

 


 

Etter å ha drevet næringslivsmagasinet "Næring i nord" i snart 6 år, lanserer vi nå samme konsept i Midt-Norge. Første utgave distribueres til samtlige 32 000 bedrifter i Trøndelag, Møre og Romsdal. Magasinet vil i tillegg deles ut til de ulike utdanningsinstitusjonene i regionen. 

I neste nummer vil to hovedtema bli bygg- og anleggsbransjen i Midt-Norge, og næringsklyngen Arena Smart Grid Services. Etter avtale med Gunnar Vist og Ivar Blikø skal de innlede sistnevnte tema med å fortelle om klyngesamarbeidet; litt historie, status presens og strategier for fremtiden. Deretter blir det mulighet for medlemsbedriftene å profilere seg. Et hovedmål er å løfte frem resultatene klyngesamarbeidet har gitt så langt. Dette blir til inspirasjon for fortsettelsen, og gir videre gode muligheter for markedsføring av både enkeltbedrifter og klyngen som helhet. Det internasjonale snittet over klyngen blir også et viktig trekk å få frem.

Annen info:

Magasinet blir totalt på 100 sider og trykkes på glanset papir. Utgivelse blir i februar 2014, og vi kommer ut tre ganger per år. For å øke levetiden krydrer vi magasinene med reportasjer fra flotte opplevelser, vakre bildegalleri og populistiske portretter. Alt med røtter i Midt-Norge.

Går dere for en redaksjonell profilering stiller vi våre journalister og grafiker til full disposisjon, som utarbeider forslag til sammenstilling av tekst og bilde i dialog med dere - et finspisset budskap dere bestemmer helt selv.

 
Vedlagt ligger typiske eksempler på tidligere profileringer vi har laget.

 

Rambøll (PDF),  3 sider Sweco, Det norske veritas 2013 01-01a (PDF), Rica (PDF)

 

 

 

Se også link til hjemmeside for tidligere utgaver i Nord-Norge: http://naeringinord.no/tidligere-utgaver/

 

Priser:(eksklusivt for medlemmer)

Logo:             2 900,-
Rubrikk:         3 900,-
Halvside:        7 900,-
Helside:         9 900,-
Dobbelside:  17 500,-

Tre sider:      24 500,-

Fire sider:     31 900,-


Vi i Næring i Midt-Norge tar kontakt med dere i løpet av november. Last ned vedleggene, og tenk litt på hva hvilket budskap som eventuelt kan være aktuelt å gå ut med til resten av det midtnorske næringslivet, så høres vi nærmere.

Vennlig hilsen,

 

Tom Runar Buljo

Redaktør

 

Næring i Midt-Norge

Tlf: 913 95 742 / E-post: post@nimin.no

Besøk våre nettsider www.nin.no


Midt-Norges største næringsmagasin!