Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser nå ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

Les mer om utlysningen.