Velkommen

Tirsdag 03. november arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer webinar om Smart Grid og energilagring. Det blir også tid til matchmaking. Sett av datoen! Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. Under webinaret vil norske og tyske fageksperter diskutere både muligheter og utfordringer for fremtidens strømnett. Disse vil presentere innovative prosjekter og markedsutvikling i begge land. Digital B2B-matchmaking Åtte tyske bedrifter presenterer sine innovative løsninger med korte pitcher. De inviterer deg som jobber med eller har interesse for Kraftproduksjon og kapasitetsøkning i strømnettet Forskning og utvikling innen elektrifisering Innovative løsninger i energisystemet til dialog om hvordan de aktuelle utfordringene i energisystemet bør løses, og hvordan norske og tyske bedrifter kan samarbeide for å videreutvikle markedet. Det blir også mulig å avtale individuelle møter med de tyske bedriftene. Les mer og meld deg på! [...] Read more...
Forskningsrådet lyser ut 1000-1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november. Den fullstendige utlysningsteksten blir klar i slutten av juni, og søknader kan opprettes fra og med 7. oktober. Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai. Nå har alle skissene kommet inn, og er publisert på Forskningsrådet.no. En fullstendig oversikt over alle skisser finnes her.  Skissene skal bidra til at forskningsorganisasjoner og -infrastrukturer får til en god nasjonal koordinering og samhandling som igjen skal lede fram til solide søknader til hovedutlysningen i november. Det har kommet inn mange skisser, og dersom alle skissene blir til søknader vil konkurransen bli veldig hard. Forskningsrådet ber derfor forskningsorganisasjonene og institusjonene om å koordinere seg, og se etter mulige samarbeidspartnere blant de andre innsendte skissene. Det er et krav at midlene som skal gå til forskningsinfrastruktur er av nasjonal viktighet, og da menes infrastruktur som: Har bred nasjonal interesse Legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning Som hovedregel bare finnes ett eller få steder i landet Skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer [...] Read more...
Smart Grid Services Cluster er partner i forskningssenteret FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution, som er et internasjonalt forskningssamarbeid som sørger for at fremtidens fleksible, robuste og intelligente elektriske distribusjonssystem (smart grid) blir bygget. CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og er finansiert av partnere og Norges forskningsråd med 365 MNOK. Det vil være i drift i 8 år (2016 – 2024), og ledes av Gerd Kjølle, SINTEF. I tett samarbeid med forskningsmiljøer, forvaltning og de 27 partnerne (nettselskaper, systemoperatører og teknologileverandører) tester CINELDI visjonære løsninger i laboratorier og det virkelige kraftnettet. Dette gir ny kunnskap som hjelper partnerne å utvikle og integrere nye teknologier og arbeidsprosesser. Samtidig utvikles et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter slik at de kan etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Sammen med partnere har CINELDI levert verdifulle resultater og innovasjoner for industrien siden oppstarten i 2016. Et eksempel på hvordan kunnskap opparbeidet i CINELDI allerede er tatt i bruk av nettselskapene kan du se i denne videoen: The future electricity distribution grid Meld deg på CINELDI sitt nyhetsbrev hvis du er interessert i å følge forskningen og innovasjonene vi er med på. Da vil du få epost ca. én gang i måneden med de siste nyhetene fra senteret og invitasjoner til CINELDI sine åpne møter og konferanser. Du kan også lese mer om CINELDI-forskning og -innovasjoner her.  Her kan du lese Årsrapporten for 2019 med ferske artikler, caser og forskningsresultater.  [...] Read more...