Bli med på webinar og matchmaking – Smart Grids og energilagring

Tirsdag 03. november arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer webinar om Smart Grid og energilagring. Det blir også tid til matchmaking. Sett av datoen!

Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen.

Under webinaret vil norske og tyske fageksperter diskutere både muligheter og utfordringer for fremtidens strømnett. Disse vil presentere innovative prosjekter og markedsutvikling i begge land.

Digital B2B-matchmaking
Åtte tyske bedrifter presenterer sine innovative løsninger med korte pitcher. De inviterer deg som jobber med eller har interesse for

  • Kraftproduksjon og kapasitetsøkning i strømnettet
  • Forskning og utvikling innen elektrifisering
  • Innovative løsninger i energisystemet

til dialog om hvordan de aktuelle utfordringene i energisystemet bør løses, og hvordan norske og tyske bedrifter kan samarbeide for å videreutvikle markedet. Det blir også mulig å avtale individuelle møter med de tyske bedriftene.

Les mer og meld deg på!