Medlemstjenester

Klyngeaktiviteter

Søknadsskriving

Klynge Teamet bistår med kompetanse på medfinansiering gjennom mange kilder:

 • Lokale næringsfond/utviklingsmidler fra kommuner
 • Regionale virkemidler
  • Ulike næringsfond
  • Kompetansemegling / Distriktsforsk
  • Regionale Forskningsfond
  • Fylkeskommunale midler
 • Nasjonale virkemidler
  • Innovasjon Norge
  • Forundersøkelser, forprosjekter
  • Miljøteknologiordningen
  • Innovasjonskontrakter
  • Bedriftsnettverk
  • Skattefunn
 • ENOVA
  • Ulike støttemidler til energieffektivisering
  • Ulike støtteordninger til fornybar
  • Ulike støttemidler til ny teknologi
  • Utlysninger
   • Konseptutredninger
   • Pilot-E
 • Forskningsrådet
  • PES
  • EnergiX
  • Øvrige programmer
 • Internasjonale midler
  • EU-programmer
  • Interreg
   • Nordens Grønne Belte
   • Norsjøprogrammet
   • Østersjøprogrammet
  • EØS
   • Norway Grant
  • Nordiske programmer
   • Nordic Innovation

Prosjektledelse

Gjennom ressursbasen med høyt kvalifisert personell og gode referanser kan vi tilby både sporadisk assistanse og totalansvar for ledelse av prosjekter.