CINELDI – Et internasjonalt forskningssamarbeid

Smart Grid Services Cluster er partner i forskningssenteret FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution, som er et internasjonalt forskningssamarbeid som sørger for at fremtidens fleksible, robuste og intelligente elektriske distribusjonssystem (smart grid) blir bygget. CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og er finansiert av partnere og Norges forskningsråd med 365 MNOK. Det vil være i drift i 8 år (2016 – 2024), og ledes av Gerd Kjølle, SINTEF.

I tett samarbeid med forskningsmiljøer, forvaltning og de 27 partnerne (nettselskaper, systemoperatører og teknologileverandører) tester CINELDI visjonære løsninger i laboratorier og det virkelige kraftnettet. Dette gir ny kunnskap som hjelper partnerne å utvikle og integrere nye teknologier og arbeidsprosesser. Samtidig utvikles et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter slik at de kan etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten.

Sammen med partnere har CINELDI levert verdifulle resultater og innovasjoner for industrien siden oppstarten i 2016. Et eksempel på hvordan kunnskap opparbeidet i CINELDI allerede er tatt i bruk av nettselskapene kan du se i denne videoen: The future electricity distribution grid

Her kan du lese Årsrapporten for 2019 med ferske artikler, caser og forskningsresultater.