Bli med på webinar og matchmaking – Smart Grids og energilagring

Tirsdag 03. november arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer webinar om Smart Grid og energilagring. Det blir også tid til matchmaking. Sett av datoen! Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan … Les mer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet lyser ut 1000-1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november. Den fullstendige utlysningsteksten blir klar i slutten av juni, og søknader kan opprettes fra og med 7. oktober. Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai. Nå har alle skissene kommet inn, og er publisert … Les mer

CINELDI – Et internasjonalt forskningssamarbeid

Smart Grid Services Cluster er partner i forskningssenteret FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution, som er et internasjonalt forskningssamarbeid som sørger for at fremtidens fleksible, robuste og intelligente elektriske distribusjonssystem (smart grid) blir bygget. CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og er finansiert av partnere og Norges forskningsråd med 365 MNOK. … Les mer

Webinar: Droner i kraftbransjen

Smartgridsentret inviterer til et webinar om bruk av droner i kraftbransjen 24.06.2020 kl. 09:00-11:00.  Ønsker du å delta? Send en mail til christina.wolan@smartgrids.no for påmelding. Program: 09:00 – Velkommen v/Christina Wolan, Smartgridsentret 09:05 – Droner i luft hos Statnett v/Rolf Broch 09:20 – Droner i beredskap – KVS Technologies, Hafslund nett v/Aril Haugen 09:35 – … Les mer

Prosjekt om smart energistyring førte til Innovasjonskontrakt

Levangerbedriften ISI-Tech AS vant nasjonal konkurranse for smart energistyring Mange eksisterende bygninger er i dag varmet opp med elektriske panelovner, og har utdaterte energisystem og manglende effektstyringssystem. Teknologien er heller ikke spesielt energieffektiv. Levanger kommune foretok grundige undersøkelser etter teknologi som kunne forbedre dette, men kunne ikke finne tilfredsstillende løsninger til det aktuelle bruksområde. De … Les mer

Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling. Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift … Les mer

SkatteFUNN informasjonsmøte med mulighet for individuell veiledning

Forskningsrådet inviterer bedrifter til digitale SkatteFUNN-kurs. Kurset vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurset kan booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta. Mer om SkatteFUNN-arrangementet: … Les mer

Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier

Ny rapport fra Digital21 og Energi21: Digitalisering av energisektoren – anbefalinger om forskning og innovasjon. Rapporten kan lastes ned og leses her. Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier. Energi21 er oppnevnt av Olje og energidepartementet og strategiene er næringsdrevet og vektlegger muligheter i fremtidens energimarkeder. Nåværende Energi21-strategi vektlegger digitalisering … Les mer

Regulatoriske begrensninger står ofte i veien for nullutslippsbygg – hør mer på ZEN-konferansen!

Byggeprosjekter som er ekstra fremoverlent støter imot noen regulatoriske begrensninger. Dette må det gjøres noe med! Hør mer om dette og andre temaer på ZEN-konferansen 2020 i Trondheim. – Vi ser frem til ZEN-konferansen, og jeg håper å se en god blanding av aktører fra bygg- såvel som energibransjen, rådgivere og arkitekter, teknologileverandører, politikere og … Les mer