Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling. Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift … Les mer

SkatteFUNN informasjonsmøte med mulighet for individuell veiledning

Forskningsrådet inviterer bedrifter til digitale SkatteFUNN-kurs. Kurset vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurset kan booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta. Mer om SkatteFUNN-arrangementet: … Les mer

Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier

Ny rapport fra Digital21 og Energi21: Digitalisering av energisektoren – anbefalinger om forskning og innovasjon. Rapporten kan lastes ned og leses her. Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier. Energi21 er oppnevnt av Olje og energidepartementet og strategiene er næringsdrevet og vektlegger muligheter i fremtidens energimarkeder. Nåværende Energi21-strategi vektlegger digitalisering … Les mer

Regulatoriske begrensninger står ofte i veien for nullutslippsbygg – hør mer på ZEN-konferansen!

Byggeprosjekter som er ekstra fremoverlent støter imot noen regulatoriske begrensninger. Dette må det gjøres noe med! Hør mer om dette og andre temaer på ZEN-konferansen 2020 i Trondheim. – Vi ser frem til ZEN-konferansen, og jeg håper å se en god blanding av aktører fra bygg- såvel som energibransjen, rådgivere og arkitekter, teknologileverandører, politikere og … Les mer

Forskningsrådet innvilger hele 3,3 milliarder til nyskapende forskning

Forskningsrådet fordeler penger fra tidenes største pott til forskning – hele 3,3 milliarder kroner foredeles på 350 forskningsprosjekter som slapp gjennom nåløyet, og en av de heldige var Heimdall Power som er medlem i Smart Grid Services Cluster. – Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen … Les mer

Delta på webinar – design thinking, AI og IoT som verktøy i innovasjonsprosessen

Innovasjon Norge inviterer mandag 07. oktober til et Skype-webinar som gir mer informasjon om Industry 4.0 Acceleration Program (IAP) Munich – Ocean Industries, et spennende akseleratorprogram for etablerte vekstbedrifter innen havindustrien. Et nytt program starter i desember, så meld deg på webinaret for å få mer informasjon om opplegget. Påmelding gjøres direkte til Martin Nietz ved Innovasjon … Les mer

Er du medlem i Smart Grid Services Cluster er du også medlem i Smartgridsenteret

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering. Som medlem i Smart Grid Services Cluster er man også medlem i Smartgridsenteret. Meld deg opp til nyhetsbrevet for å få relevant informasjon fra både inn og utland. Senteret har også egne webinar siste torsdag … Les mer

Gratis SkatteFUNN skrivesamling – få refusjon for eget utviklingsarbeid!

Frister det å søke statlig støtte til utvikling, uten konkurranse fra andre? Da er SkatteFUNN løsningen! Dette er lavterskel, og du får gratis hjelp den 21. mai til å iverksette søknad! FI i Vanvikan inviterer til skrivesamling for bedrifter som har startet utviklingsaktiviteter og ønsker å søke skattefradrag for inneværende år. På workshopen gis det en … Les mer