Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier

Ny rapport fra Digital21 og Energi21: Digitalisering av energisektoren – anbefalinger om forskning og innovasjon. Rapporten kan lastes ned og leses her.

Energi21 utvikler Norges nasjonale strategier for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier.

Energi21 er oppnevnt av Olje og energidepartementet og strategiene er næringsdrevet og vektlegger muligheter i fremtidens energimarkeder. Nåværende Energi21-strategi vektlegger digitalisering og hovedsatsingsområdet er Digitaliserte og integrerte energisystemer.

For alle som skal utvikle strategier innen egen virksomhet og som har ambisjoner om forskning eller utviklingsprosjekter i energi-markedet anbefales denne rapporten.