Forskningsrådet innvilger hele 3,3 milliarder til nyskapende forskning

Forskningsrådet fordeler penger fra tidenes største pott til forskning – hele 3,3 milliarder kroner foredeles på 350 forskningsprosjekter som slapp gjennom nåløyet, og en av de heldige var Heimdall Power som er medlem i Smart Grid Services Cluster. – Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen … Les mer

Delta på webinar – design thinking, AI og IoT som verktøy i innovasjonsprosessen

Innovasjon Norge inviterer mandag 07. oktober til et Skype-webinar som gir mer informasjon om Industry 4.0 Acceleration Program (IAP) Munich – Ocean Industries, et spennende akseleratorprogram for etablerte vekstbedrifter innen havindustrien. Et nytt program starter i desember, så meld deg på webinaret for å få mer informasjon om opplegget. Påmelding gjøres direkte til Martin Nietz ved Innovasjon … Les mer

Bli med på Smartgridkonferansen 2019

Smartgridkonferansen 2019 går av stabelen i Oslo 10.-11. september. Medlemmer i Smart Grid Services Cluster får deltakelse til medlemspris, for mer info ta kontakt med Ivar Blikø, 93058756 / ivar.bliko@smartgridservices.no Meld deg på her.

Er du medlem i Smart Grid Services Cluster er du også medlem i Smartgridsenteret

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering. Som medlem i Smart Grid Services Cluster er man også medlem i Smartgridsenteret. Meld deg opp til nyhetsbrevet for å få relevant informasjon fra både inn og utland. Senteret har også egne webinar siste torsdag … Les mer

Gratis SkatteFUNN skrivesamling – få refusjon for eget utviklingsarbeid!

Frister det å søke statlig støtte til utvikling, uten konkurranse fra andre? Da er SkatteFUNN løsningen! Dette er lavterskel, og du får gratis hjelp den 21. mai til å iverksette søknad! FI i Vanvikan inviterer til skrivesamling for bedrifter som har startet utviklingsaktiviteter og ønsker å søke skattefradrag for inneværende år. På workshopen gis det en … Les mer

Åpent fagseminar i Smartgridsenteret: Kraftsystemet digitaliseres

Lyst til å lære mer om blant annet digital kraft, utnyttelse av AMS data og plattformer og økosystem for innovasjon og samarbeid? Bli med på åpent fagseminar i regi av Smartgridsenteret 25. april. Deltagerne kommer typisk fra energi- og nettbransjen, fra teknologimiljøene på NTNU og SINTEF, fra medlemmene i og nettverket rundt Smartgridsenteret. Seminaret er gratis! … Les mer