Er du medlem i Smart Grid Services Cluster er du også medlem i Smartgridsenteret

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

Som medlem i Smart Grid Services Cluster er man også medlem i Smartgridsenteret. Meld deg opp til nyhetsbrevet for å få relevant informasjon fra både inn og utland. Senteret har også egne webinar siste torsdag i hver måned som har som formål å dele hva som skjer i Smartgrid-Norge.
Les mer om senteret og mulighetene som ligger der.