Gratis SkatteFUNN skrivesamling – få refusjon for eget utviklingsarbeid!

Frister det å søke statlig støtte til utvikling, uten konkurranse fra andre? Da er SkatteFUNN løsningen! Dette er lavterskel, og du får gratis hjelp den 21. mai til å iverksette søknad!

FI i Vanvikan inviterer til skrivesamling for bedrifter som har startet utviklingsaktiviteter og ønsker å søke skattefradrag for inneværende år.

På workshopen gis det en kort introduksjon før dere starter søknadsarbeidet i den elektroniske portalen, med bistand underveis. Søknadene får tilbakevirkende kraft til 1. januar 2019.

Alle bedriftene vi tidligere har bistått med å sende skattefunnsøknad har til dags dato fått godkjent 20 % refusjon på utlegg og timekostnader.

Det går bilferge fra Flakk til Rørvik hver halvtime og hurtigbåt fra Brattørkaia til Vanvikan kl 08.25, med retur kl 15.30. Send melding til kari@foseninnovasjon.no hvis du trenger å bli hentet på kaia i Vanvikan!

Meld deg på nå!