Hvordan estimere fleksibilitetspotensial for husholdningsapparater

Grunnet aldrende infrastruktur for energidistribusjon, forbedret integrering mot fornybare energikilder og økt fokus på forbrukerfleksibiliteten på effekt, ser man behov for en kraftig investering i kraftnettet.

Les artikkelen skrevet av SINTEF (på engelsk).